Zamówienie na:

Doprojektowanie oraz przebudowa fragmentu satelity północnego – poziom trzeci (L3) Stadionu Wrocław

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod następującym adresem strony internetowej: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy:STADION WROCŁAW – 1/TP/2021
Tryb zamówienia:tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
Termin składania ofert:25.02.2021r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:25.02.2021r., godz. 11:15

Czcionka

Kontrast