Zamówienie na:

Doprojektowanie oraz przebudowa fragmentu satelity północnego – poziom trzeci (L3) Stadionu Wrocław

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod następującym adresem strony internetowej: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy: STADION WROCŁAW – 1/TP/2021
Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
Termin składania ofert: 25.02.2021r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25.02.2021r., godz. 11:15

Czcionka

Kontrast