Zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektu Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1

Dostawa energii elektrycznej do obiektu Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej wskazanej pod adresem: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy:STADION WROCŁAW– 6/PN/2019
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:19.06.2019r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:19.06.2019r., godz. 10:15

Czcionka

Kontrast