Zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Wrocław Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty zysku
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy:STADION WROCŁAW – 5/TP/2021
Tryb zamówienia:tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
Termin składania ofert:18.06.2021r., godz.11:00
Termin otwarcia ofert:18.06.2021r., godz.11:15

Czcionka

Kontrast