Zamówienie na:

Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Wrocław we Wrocławiu

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl.

Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa: tel. +48 22 25-72-223, (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00); e-mail: oneplace@marketplanet.pl .

Nr sprawy:STADION WROCŁAW – 3/PN/2021
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:07.05.2021r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:07.05.2021r., godz. 11:15

Czcionka

Kontrast