Zamówienie na:

„Budowa dwóch jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem LNG, mającej na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej  i ciepła  wykorzystywanych na potrzeby Stadionu Wrocław”

Stadion Wrocław Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa dwóch jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem LNG, mającej na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej  i ciepła  wykorzystywanych na potrzeby Stadionu Wrocław”.

Czcionka

Kontrast