Zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektu Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl.
2. Zmiany i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, udostępniane będą na stronie internetowej Platformy zakupowej: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy:STADION WROCŁAW – 4/PN/2021
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:23.06.2021r., godz.11:00
Termin otwarcia ofert:23.06.2021r., godz.11:15

Czcionka

Kontrast