Zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektu Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1

Dostawa energii elektrycznej do obiektu Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy
Al. Śląskiej 1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy: STADION WROCŁAW – 8/PN/2021
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22.09.2021r., godz.11:00
Termin otwarcia ofert: 22.09.2021r., godz.11:15

Czcionka

Kontrast