Zamówienie na:

Ochrona Stadionu Wrocław we Wrocławiu

Nr sprawy:STADION WROCŁAW– 5/PN/2018
Tryb zamówienia:zamówienie na usługi społeczne
Termin składania ofert:12.11.2018r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:12.11.2018r., godz. 11:15
Załączniki:

18_10_2018_-Zalacznik_Nr_12_rzuty_stadionu_0_1.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 1 002 KB

18_10_2018_-Zalacznik_Nr_12_rzuty_stadionu_2_3.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 1 MB

18_10_2018_-Zalacznik_Nr_12_rzuty_stadionu_4_5.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 1 MB

18_10_2018_-Zalacznik_Nr_12_rzuty_stadionu_6.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 185 KB

18_10_2018_-Zalacznik_Nr_12_rzuty_stadionu_zewn.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 4 MB

18_10_2018_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

application/pdf, 306 KB

18_10_2018_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18 KB

18_10_2018_zalacznik_nr_1_do_Umowy.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 39 KB

18_10_2018_Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_wzor_umowy.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100 KB

18_10_2018_Zalacznik_Nr_11_do_SIWZ_zakres_ochrona.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 60 KB

18_10_2018_Zalacznik_Nr_13_do_SIWZ_Wykaz_uslug_kryterium.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15 KB

18_10_2018_Zalacznik_Nr_14_do_SIWZ_Formularz_cenowy.doc

application/msword, 57 KB

18_10_2018_Zalaczniki_Nr_3.1-10-1.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 65 KB

18_10_2018_Zalaczniki_Nr_3.1-10.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 65 KB

24_10_2018_uniewaznienie_postepowania.pdf

application/pdf, 67 KB

Czcionka

Kontrast