Zamówienie na:

Sprzątanie powierzchni znajdujących się na Stadionie Wrocław we Wrocławiu, wraz z usługą odśnieżania dachu Stadionu oraz usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl.
2. Zmiany i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, udostępniane będą na stronie internetowej Platformy zakupowej: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl.

Nr sprawy:STADION WROCŁAW – 7/PN/2021
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:12.08.2021r., godz.11:00
Termin otwarcia ofert:12.08.2021r., godz.11:15

Czcionka

Kontrast