Zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej Muzeum Śląska Wrocław, wraz ze Sport Barem, na terenie Stadionu Wrocław

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy: STADION WROCŁAW – 9/PN/2021
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03.11.2021r., godz.11:00
Termin otwarcia ofert: 03.11.2021r., godz.11:15

Czcionka

Kontrast