Zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż Logotypów Reklamowych Sponsora na Stadionie Wrocław

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

Nr sprawy:STADION WROCŁAW – 10/TP/2021
Tryb zamówienia:tryb podstawowy
Termin składania ofert:17.12.2021r., godz.11:00
Termin otwarcia ofert:17.12.2021r., godz.11:15

Czcionka

Kontrast