Football Club Management Conference

Football Club Management Conference (19-20.06, Tarczyński Arena Wrocław) to międzynarodowe wydarzenie edukacyjne dla Specjalistów w środowisku piłki nożnej, zajmujące się aspektami zarządzania i rozwoju profesjonalnych Klubów piłkarskich. Podejmujemy tematykę absolutnie kluczową, ponieważ Klub jest najważniejszym interesariuszem w świecie futbolu, najmocniej wpływającym na poziom całej dyscypliny sportu. Edukując Specjalistów, czytaj: aktualnych i potencjalnych pracowników organizacji piłkarskich, wspieramy równolegle wielopłaszczyznowy rozwój Klubów.

Każde wydarzenie FCM Conference posiada motyw przewodni. Najbliższe wydarzenie otrzymało motto „Club Development Model” („Model Rozwoju Klubu”). Wypracowanie kompleksowego modelu uznajemy za warunek konieczny do profesjonalnego zarządzania Klubem, a także czynienia kontrolowanych postępów. Właśnie od tego kroku powinno się rozpoczynać transformację Klubu. I od tego kroku zależy też jakość transformacji.

FCM Conference to europejski cykl, posiadający niekonwencjonalny charakter oraz wiele atrybutów merytorycznych, odróżniających naszą konferencję od wydarzeń o podobnej tematyce.

 • Wyróżniki merytoryczne FCM Conference
 • część „Systemu edukacyjnego FDI” | możliwość kontynuowania edukacji
 • fundamenty || „Tożsamość piłkarska FDI” | „Model Rozwoju Klubu FDI”
 • tematyka oparta o zdefiniowane „Obszary rozwoju Klubu FDI”
 • wieloletni scenariusz cyklu | motyw przewodni pojedynczych konferencji
 • jednolita narracja | zunifikowane wystąpienia ekspertów
 • prezentacja konkretnych definicji, koncepcji, modeli
 • nowatorska forma || charakter wystąpień | zadania projektowe | interaktywne uczestnictwo
 • „System rozwoju Klubów FDI” | możliwość podjęcia współpracy

Część główna FCM Conference potrwa dwa dni (19-20.06). W tym czasie odbędą się wykłady, prezentacje oraz warsztaty, stanowiące kluczową część konferencji. Wszystkie treści będą przekazywane w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Równolegle zorganizowany zostanie FDI Expert Hub, czyli profesjonalne targi dla podmiotów z branży piłkarskiej, jak również europejskich Klubów, mogących zaprezentować swoje wartości, pomysły, koncepcje i charakterystykę pracy. Dodatkowo przedstawiciele Klubów z Europy mogą wziąć udział w koordynowanych spotkaniach bilateralnych celem omówienia projektów kooperacyjnych, a także odbyć rozmowy z podmiotami zewnętrznymi, wspierającymi zarządzanie i rozwój Klubów.

Reprezentanci Klubów otrzymują ponadto zaproszenie na kolację biznesową podczas Dnia wstępnego, zaś w trakcie Dnia bonusowego mogą spotkać się  przedstawicielami Football Development Institute (Organizator konferencji), aby ustalić ramy wsparcia ze strony FDI.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele organizacji ligowych, Klubów (Rada Nadzorcza | Zarząd | Dyrektor ds. sportowych | Dyrektor Akademii | pracownicy różnych działów), eksperci, edukatorzy, wykładowcy uniwersyteccy, a także osoby wchodzące dopiero w świat zarządzania Klubami.

Organizatorzy przygotowali trzy rodzaje pakietów, uprawniających do wzięcia udziału w FCM Conference:

 • Regular
 • VIP
 • Club

Rejestracji na konferencję można dokonać w tym miejscu.

Wszelkie zapytania w sprawie Football Club Management Conference prosimy kierować do osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

Data

19 - 20 cze 2023
Zakończone!