Zamówienie na:

Ochrona Stadionu Wrocław we Wrocławiu

Ochrona Stadionu Wrocław we Wrocławiu.
Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej wskazanej pod adresem: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl.

Nr sprawy:STADION WROCŁAW– 3/PN/2019
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony - zamówienie na usługi społeczne
Termin składania ofert:14.02.2019r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:14.02.2019r., godz. 11:15
Załączniki:

04_02_2019_ogloszenie_o_zamówieniu.pdf

application/pdf, 372 KB

04_02_2019_SIWZ-_ochrona_Stadionu.pdf

application/pdf, 2 MB

04_02_2019_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19 KB

04_02_2019_zalacznik_nr_1_do_Umowy.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 39 KB

04_02_2019_Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_wzor_umowy.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 101 KB

04_02_2019_Zalacznik_Nr_11_do_SIWZ_zakres_ochrona.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 61 KB

04_02_2019_Zalacznik_Nr_12_rzuty_stadionu_ochrona.7z

application/x-7z-compressed, 8 MB

04_02_2019_Zalacznik_Nr_13_do_SIWZ_Formularz_cenowy.doc

application/msword, 57 KB

04_02_2019_Zalacznik_Nr_14_do_SIWZ_Wykaz_uslug_kryterium.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13 KB

04_02_2019_Zalaczniki_Nr_3.1-10.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 65 KB

04_02_2019_zmiana_treści_SIWZ.pdf

application/pdf, 169 KB

06_02_2019_zmiana.ogloszenia.o.zamowieniu.pdf

application/pdf, 52 KB

07_03_2019_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

application/pdf, 167 KB

08_09_2020_zal.-nr-2-do-SIWZ_wzor-umowy.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37 KB

11_02_2019_odpowiedź_na_pytanie.pdf

application/pdf, 77 KB

12_02_2019_odpow_na_pyt_zmiana-treści-SIWZ.pdf

application/pdf, 1 MB

12_02_2019_zmieniony-zal.-nr-7-do-SIWZ-wersja-edytowalna.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16 KB

15_02_2019_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

application/pdf, 150 KB

Czcionka

Kontrast