Zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Wrocław Sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Wrocław Sp. z o.o.

Załączniki nr 1.4 – 1.6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/rvt8d545eaukk2c/AAAvAP5rbLMfLKPp02NWD9Sra?dl=0

Nr sprawy:STADION WROCŁAW – 7/PN/2019
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:05.06.2019r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:05.06.2019r., godz. 11:15
Załączniki:

24_05_2019_ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf

application/pdf, 473 KB

24_05_2019_SIWZ_ubezpieczenie-1.pdf

application/pdf, 806 KB

24_05_2019_zalacznik_nr_1_do_SIWZ-1.doc

application/msword, 438 KB

24_05_2019_zal.-nr-2.1-2.2-3-4-5-do-SIWZ-1.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 64 KB

24_05_2019_zalacznik_nr_1_1-1.doc

application/msword, 48 KB

24_05_2019_zalacznik_nr_1_2-1.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15 KB

24_05_2019_zalacznik_nr_1_3-1.zip

application/zip, 3 MB

24_05_2019_zalacznik_nr_1_7-1.doc

application/msword, 91 KB

24_05_2019_zalacznik_nr_1_do_zal_1_7-1.pdf

application/pdf, 4 MB

30_05_2019_odpowiedzi-na-pytania.pdf

application/pdf, 342 KB

30_05_2019_1_szkodowosc.pdf

application/pdf, 492 KB

30_05_2019_2_szkodowosc.pdf

application/pdf, 485 KB

30_05_2019_3_szkodowosc.pdf

application/pdf, 396 KB

30_05_2019_Zal-nr-1_przyczyny-szkod.xlsx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 11 KB

30_05_2019_Zal.-nr-2_wykaz-mienia-z-podzialem.xlsx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 95 KB

31_05_2019_odpowiedzi-na-pytania.pdf

application/pdf, 540 KB

31_05_2019_1_szkodowosc.pdf

application/pdf, 492 KB

31_05_2019_2_szkodowosc.pdf

application/pdf, 485 KB

31_05_2019_3_szkodowosc.pdf

application/pdf, 396 KB

31_05_2019_Zal-nr-1_przyczyny-szkod.xlsx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 11 KB

31_05_2019_Zal.-nr-2_wykaz-mienia-z-podzialem.xlsx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 95 KB

31_05_2019_protokol-konserwacja-DSO.pdf

application/pdf, 270 KB

31_05_2019_protokol-konserwacja-i-przeglad-hydrantow.pdf

application/pdf, 261 KB

31_05_2019_protokol-konserwacja-SAP.pdf

application/pdf, 311 KB

31_05_2019_protokol-przeglad-pomp.pdf

application/pdf, 2 MB

04_06_2019_zmieniony-zal.-nr-3-do-SIWZ.pdf

application/pdf, 101 KB

04_06_2019_zmieniony-wzor-zal.-nr-3-do-SIWZ.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 458 KB

05_06_2019_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

application/pdf, 68 KB

12_06_2019_wybor-oferty.pdf

application/pdf, 91 KB

Czcionka

Kontrast