Deklaracja Dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wymaganym ustawą, tj:

1) strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) poniższych elementów strony internetowej
a) danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego,
b) narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
c) nawigacji,
d) deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”.

Zgodnie z wytycznymi w/w ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 strona internetowa jest:

 • w pełni zgodna pod względem technicznym,
 • częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
  • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB, strzałek oraz spacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-02-24

Udogodnienia i skróty klawiaturowe

 • Kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Możliwość skoku do etykiety „treść”, „menu główne”, „wyszukiwarka”, „mapa strony” przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluje się do szerokości okna wyświetlacza,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluje się do szerokości okna wyświetlacza,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – biuro@stadionwroclaw.pl  lub  telefonicznie – +48 71 77 68 000

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tarczyński Arena Wrocław, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi został zaprojektowany w sposób, który umożliwia korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
 2. Do budynku prowadzi 6 wejść zlokalizowanych na poziomie 0 oraz 26 wejść na poziomie 1. Wejścia dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
 3. Trybuny wyposażone są w 102 stanowiska dla osób poruszających się na wózku, do których prowadzi komunikacja pozioma z dostępem do wind i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (8 toalet zlokalizowanych na poziomie 1).
 4. Nachylenie esplanady prowadzącej z terenu do wejść głównych stadionu ma nachylenie 4,2 – 4,8%, co umożliwia jej użytkowanie przez osoby niepełnosprawne. 
 5. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się pod platformą otaczającą stadion, w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów sanitarnych i komunikacyjnych (windy, wyjścia na zewnątrz). Na terenie obiektu znajdują się 42 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.