Order for:

Zaproszenie do złożenia oferty najmu.

Zaproszenie do złożenia oferty najmu.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej (papierowej), w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2020 r.

Deadline for submitting offers: 07.02.2020 r., godz. 12:00
Tender opening date: 07.02.2020 r., godz. 12:00

Font size

Contrast