EL. UEFA EURO 2024 Ukraina vs Islandia

Mecz eliminacji UEFA EURO 2024 Ukraina vs Islandia na Tarczyński Arenie Wrocław – parkingi i komunikacja specjalna w dniu wydarzenia

W najbliższy wtorek, 26 marca 2024 r. o 20:45, na Tarczyński Arenie odbędzie się mecz eliminacji UEFA EURO 2024 pomiędzy Ukrainą i Islandią. Organizator – Ukraińska Federacja Piłkarska – spodziewa się kilkudziesięciu tysięcy kibiców biorących udział w wydarzeniu. W związku z tym, przygotowane będą dodatkowe środki komunikacji zbiorowej i zewnętrzne parkingi.

               Ze względu na duże zainteresowanie meczem, zalecamy korzystanie ze specjalnej komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć tworzenia się korków oraz kolejek do wejścia na teren obiektu i ułatwi powrót po wydarzeniu. Wejście na stadion będzie możliwe od godz. 18:45. Mecz rozpocznie się o godz. 20:45.  

               Uwaga! Na biletach znajduje się jedynie numer sektora, rzędu i siedzenia. Prosimy o wcześniejszą weryfikację, na której z trybun znajduje się dany sektor. Ułatwi to bezpośrednie dotarcie na właściwe miejsce.

KOMUNIKACJA MIEJSKA 

DOJAZD DO TARCZYŃSKI ARENY:

1. Tarczyński Arena (Królewiecka):

 • Linie tramwajowe 18 i 21;
 • Linie autobusowe 101, 102, 103, 104, 123, 127 i 152;
 • Linia specjalna tramwajowa T1:

Linia T1 będzie kursowała w godzinach 19:00 –  20:15 co około 15 minut:

GALERIA DOMINIKAŃSKA –– Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Most Pomorski – Pomorska – Dubois – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Królewiecka – TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA)

2.           Tarczyński Arena (Lotnicza) i Pilczyce:

 • Linie tramwajowe 3, 10, 20 (kierunek Leśnica) i 22 (kierunek Pilczyce);
 • Linia specjalna tramwajowa T2 (kierunek Pilczyce):

Linia T2 będzie kursowała w godzinach 18:30 – 20:15 co około 10  minut:

DWORZEC GŁÓWNY – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – Kołłątaja – Teatralna – Widok – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

ODWÓZ Z TARCZYŃSKI ARENY:

1.           Tarczyński Arena (Królewiecka):

 • Linie tramwajowe 18 i 21;
 • Linie autobusowe 101, 102, 103, 104, 123, 127 i 152;
 • Linia specjalna tramwajowa T1:

Linia T1 będzie kursować co około 3 minuty po zakończeniu meczu (od około godziny 22:45):

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) – Królewiecka – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY

 • Linia specjalna autobusowa S1:

Linia S1 będzie kursować co około 5 minut po zakończeniu meczu (od około godziny 22:45):

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) – Królewiecka – Śląska – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA)

2.           Tarczyński Arena (Lotnicza):

 • Linie tramwajowe 3, 10, 20;
 • Linia specjalna tramwajowa T2:

Linia T2 będzie kursować co około 3 minuty po zakończeniu meczu (od około godziny 22:45):

LEŚNICA – Średzka – Kosmonautów – TARCZYŃSKI ARENA (LOTNICZA) – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Podwale – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY – Kołłątaja – Skargi – GALERIA DOMINIKAŃSKA

Linia wykona również kursy na trasie przejazdu:

PILCZYCE – Lotnicza – Kosmonautów – LEŚNICA

3.           Pilczyce:

 • Linie tramwajowe 3, 10, 20  i 22;
 • Linia specjalna tramwajowa T2;
 • Linia specjalna autobusowa S1;
 • Linia specjalna autobusowa S4:

Linia S4 będzie kursować co około 3 minuty po zakończeniu meczu (od około godziny 22:45):

PILCZYCE – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA)

POJAZDY PRYWATNE – parkingi

Osoby, które wybierają się na mecz samochodem mogą skorzystać z parkingów zewnętrznych lub wewnętrznych (położonych przy Tarczyński Arenie Wrocław).  

UWAGA! Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. 

Parkingi zewnętrzne – poza terenem stadionu – opłata TYLKO W GOTÓWCE jest pobierana przez pracowników przy wjeździe na teren parkingu i wynosi 30 zł. Do dyspozycji są następujące parkingi: 

– Królewiecka, 

– AOW Maślicka,  

– Lotnicza, 

– Szczecińska.

Parkingi wewnętrzne – opłatę TYLKO BEZGOTÓWKOWO można uiścić w parkomatach lub online (na stronie: www.tarczynskiarenawroclaw.pl/parking/) dopiero po zaparkowaniu pojazdu (nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego).

Parkingi: 

– A2 – opłata 70 zł, wjazd bramą B od strony al. Śląska; 

– A3 – opłata 70 zł, pod esplanadą Tarczyński Areny Wrocław, wjazd bramą B, C lub D od strony al. Śląska; 

– A4 – opłata 70 zł, wjazd bramą C lub D od strony al. Śląska. 

Uczestnicy, którzy zostawią pojazdy na powyższych parkingach (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) mogą dostać się na teren Tarczyński Areny Wrocław wejściami dla pieszych od strony ul. Lotniczej i ul. Królewieckiej.  Wejście z parkingu wielopoziomowego (A4) znajduje się na II piętrze parkingu. 

Opłata za parkingi wewnętrzne jest ważna do godziny 12:00 w środę 27 marca 2024 r. 

UEFA EURO 2024 playoff final Ukraine v Iceland at Tarczynski Arena Wrocław – parking services
and special transport arrangements during the event

This Tuesday, on the 26th March 2024 at 20:45, the Tarczynski Arena will host the UEFA EURO 2024 playoff final between Ukraine and Iceland. The event organizer ­– the Ukrainian Football Federation – expects tens of thousands of fans to attend the event. Accordingly, additional public transportation service and external parking facilities will be provided.

Due to the immense interest in the match, we recommend using the special public transport arrangements provided. This will help avoid traffic jams and queues for entering the venue, and will facilitate the return journey after the event. Admission to the stadium will be available from 18:45. The match will kick off at 20:45.

Attention! The tickets indicate only the sector, row, and seat number. We kindly ask you to check in advance which stand your sector is located in. This will facilitate getting directly to your seat.  

PUBLIC TRANSPORT 

TRANSPORT TO THE STADIUM:

1.           Tarczyński Arena (Królewiecka):

 • Tram lines 18 i 21;
 • Bus lines 101, 102, 103, 104, 123, 127 i 152;
 • Special tram line T1:

Trams T1 will be running approx. every 15 minutes from 19:00 till 20:15 on the following route:

GALERIA DOMINIKAŃSKA –– Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Most Pomorski – Pomorska – Dubois – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Królewiecka – TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA)

2.           Tarczyński Arena (Lotnicza) and Pilczyce:

 • Tram lines 3, 10, 20 (direction Leśnica) i 22 (direction Pilczyce);
 • Special tram line T2 (direction Pilczyce):

Trams T1 will be running approx. every 10 minutes from 18:30 till 20:15 on the following route:

DWORZEC GŁÓWNY – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – Kołłątaja – Teatralna – Widok – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

TRANSPORT TO THE CITY CENTRE AFTER THE MATCH:

1.           Tarczyński Arena (Królewiecka):

 • Tram lines 18 i 21;
 • Bus lines 101, 102, 103, 104, 123, 127 i 152;
 • Special tram line T1:

After the match has been finished (approx. 22:45), T1 trams will be running approx. every 3 minutes on the following route:

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) – Królewiecka – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY

 • Special bus line S1:

After the match has been finished (approx. 22:45), S1 buses will be running approx. every 5 minutes on the following route:

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) – Królewiecka – Śląska – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA)

2.           Tarczyński Arena (Lotnicza):

 • Tram lines 3, 10, 20;
 • Special tram line T2:

After the match has been finished (approx. 22:45), T2 trams will be running approx. every 3 minutes on the following route:

LEŚNICA – Średzka – Kosmonautów – TARCZYŃSKI ARENA (LOTNICZA) – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Podwale – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY – Kołłątaja – Skargi – GALERIA DOMINIKAŃSKA

The line will also run  along the route:

PILCZYCE – Lotnicza – Kosmonautów – LEŚNICA

3.           Pilczyce:

 • Tram lines 3, 10, 20  i 22;
 • Special tram lineT2;
 • Special bus line S1;
 • Special bus line S4:

After the match has been finished (approx. 22:45), S4 buses will be running approx. every 3 minutes on the following route:

PILCZYCE – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA)

PRIVATE TRANSPORT – parking lots

Fans, who are arriving at the Stadium by car, can use the external or internal parking lots (located near Tarczynski Arena Wrocław).

ATTENTION! The number of parking spaces is limited.

External parking lots – outside the stadium area – parking fee of 30 PLN is collected by staff (CASH ONLY) at the entrance to the parking area. The parking lots are located at the following streets:

– Królewiecka, 

– AOW Maślicka,  

– Lotnicza,                                                  

– Szczecińska.

Internal parking lots – ONLY CASHLESS payments can be made at parking meters or online: www.tarczynskiarenawroclaw.pl/parking/) after the vehicle has been parked (there is no possibility of reserving a parking space in advance).

Available parking lots:

– A2 – fee of 70 PLN, entrance through Gate B from the side of Śląska Avenue;

– A3 – fee of 70 PLN, under the esplanade of Tarczynski Arena Wrocław, entrance through Gates B, C, or D from the side of Śląska Avenue;

– A4 – fee of 70 PLN, entrance through Gate C or D from the side of Śląska Avenue.

Fans, who should leave their vehicles at the above-mentioned parking lots (both internal and external), can access the Tarczynski Arena Wrocław area through pedestrian entrances from Lotnicza Street and Krolewiecka Street. The entrance accessible from the multistorey parking area (A4) is located on the 2nd floor of the parking area.

The fee paid for internal parking lots will be valid until 12:00 PM on Wednesday, March 27, 2024.

Відбірковий матч УЄФА ЄВРО-2024 Україна – Ісландія на „Тарчинській Ареніу Вроцлаві – паркування та спеціальний транспорт у день події

Відбірковий матч УЄФА ЄВРО 2024 між Україною та Ісландією відбудеться на „Тарчинській Арені” цього вівторка, 26 березня 2024 року, о 20:45. Організатор, Федерація футболу України, очікує, що подію відвідають десятки тисяч уболівальників. У зв’язку з цим буде підготовлено додатковий громадський транспорт та зовнішні автостоянки.

               У зв’язку з високим зацікавленням матчем, ми рекомендуємо користуватися спеціальним громадським транспортом. Таке рішення дозволить уникнути заторів і черг на в’їзд на територію стадіону та спростить процес повернення після завершення заходу. Вхід на стадіон буде можливий з 18:45, початок матчу о 20:45 за польським часом.  

               Зверніть увагу, що на квитках буде вказано лише номер сектору, ряду та місця. Будь ласка, заздалегідь уточніть, на якій з трибун знаходиться ваш сектор. Так вам буде легше потрапити на потрібне місце.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

ЯК ДОБРАТИСЯ ДО ТАРЧИНСЬКОЇ АРЕНИ:

1.           Зупинка Tarczyński Arena (Królewiecka):

 • Трамвайні лінії 18 i 21;
 • Автобусні лінії 101, 102, 103, 104, 123, 127 i 152;
 • Спеціальна трамвайна лінія T1:

Лінія T1 курсуватиме з 19:00 до 20:15 приблизно кожні 15 хвилин по зупинках:

GALERIA DOMINIKAŃSKA (ГАЛЕРІЯ ДОМІНІКАНСЬКА)–– Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Most Pomorski – Pomorska – Dubois – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Królewiecka – TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) (ТАРЧИНСЬКА АРЕНА – КРУЛЕВЕЦЬКА)

2.           Зупинка Tarczyński Arena (Lotnicza) i зупинка Pilczyce:

 • Трамвайні лінії 3, 10, 20 (напрямок Leśnica) i 22 (напрямок Pilczyce);
 • Спеціальна трамвайна лініяT2 (напрямок Pilczyce):

Лінія T2 курсуватиме з 18:30 до 20:15 приблизно кожні 10 хвилин по зупинках:

DWORZEC GŁÓWNY (ГОЛОВНИЙ ВОКЗАЛ)– Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – Kołłątaja – Teatralna – Widok – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE (ПІЛЬЧИЦЕ)

ВИЇЗД З ТАРЧИНСЬКОЇ АРЕНИ:

1.           Зупинка Tarczyński Arena (Królewiecka):

 • Трамвайні лінії 18 i 21;
 • Автобусні лінії 101, 102, 103, 104, 123, 127 i 152;
 • Спеціальна трамвайна лінія T1:

Лінія T1 курсуватиме приблизно кожні 3 хвилини після закінчення матчу (приблизно з 22:45) по зупинках:

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) (ТАРЧИНСЬКА АРЕНА – КРУЛЕВЕЦЬКА) – Królewiecka – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY (ГОЛОВНИЙ ВОКЗАЛ)

 • Спеціальна автобусна лінія S1:

Лінія S1 курсуватиме приблизно кожні 5 хвилин після закінчення матчу (приблизно з 22:45) по зупинках:

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) (ТАРЧИНСЬКА АРЕНА – КРУЛЕВЕЦЬКА) – Królewiecka – Śląska – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA) (ГОЛОВНИЙ ВОКЗАЛ (ДВРОРЦОВА)

2.           Зупинка Tarczyński Arena (Lotnicza):

 • Трамвайні лінії 3, 10, 20;
 • Спеціальна трамвайна лінія T2:

Лінія T2 курсуватиме приблизно кожні 3 хвилини після закінчення матчу (приблизно з 22:45) по зупинках:

LEŚNICA (ЛЄСНІЦА) – Średzka – Kosmonautów – TARCZYŃSKI ARENA (LOTNICZA) – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Podwale – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY – Kołłątaja – Skargi – GALERIA DOMINIKAŃSKA (ГАЛЕРІЯ ДОМІНІКАНСЬКА)

Лінія також буде здійснювати курси на маршруті:

PILCZYCE (ПІЛЬЦИЧЕ) – Lotnicza – Kosmonautów – LEŚNICA (ЛЄСНІЦА)

3.           Зупинка Pilczyce:

 • Трамвайні лінії 3, 10, 20  i 22;
 • Спеціальна трамвайна лінія T2;
 • Спеціальна астобусна лінія S1;
 • Спеціальна астобусна лінія S4:

Лінія S4 курсуватиме приблизно кожні 3 хвилини після закінчення матчу (приблизно з 22:45) по зупинках:

PILCZYCE (ПІЛЬЧИЦЕ) – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA) (ГОЛОВНИЙ ВОКЗАЛ (ДРОРЦОВА)

ПРИВАТНІ АВТОМОБІЛІ – автостоянки

Вболівальники, які приїжджають на матч автомобілем, можуть скористатися відкритим або закритим паркінгом (розташований поруч із стадіоном „Тарчинська Арена Вроцлав”). 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: кількість паркувальних місць обмежена.

Зовнішні автостоянки – за межеми стадіону – оплата ТІЛЬКИ ГОТІВКОЮ стягується працівниками при в’їзді на автостоянку і становить 30 злотих. Доступні наступні автостоянки:

– Królewiecka, 

– AOW Maślicka,  

– Lotnicza, 

– Szczecińska.

 
Внутрішні автостоянки – оплата ТІЛЬКИ БЕЗГОТІВКОВО може бути здійснена в паркоматах або онлайн (за адресою: www.tarczynskiarenawroclaw.pl/parking/) тільки після того, як транспортний засіб буде припаркований (заздалегідь забронювати місце на автостоянці неможливо).

Автостоянки:

– A2 – 70 злотих, в’їзд через ворота B з боку Шльонського проспекту (al. Śląska); 
– A3 – 70 злотих, під еспланадою „Тарчинська Арена Вроцлав”, в’їзд через ворота B, C або D з боку Шльонського проспекту (al. Śląska);

– A4 – 70 злотих, в’їзд через ворота C або D з боку Шльонського проспекту (al. Śląska).  

Учасники, які залишають свої транспортні засоби на вищезазначених автостоянках (як внутрішніх, так і зовнішніх), можуть потрапити на територію „Тарчинської Арени Вроцлав” через пішохідні входи з вулиць Lotnicza та Królewiecka.  В’їзд з багатоповерхової автостоянки (A4) знаходиться на другому поверсі автостоянки.

Плата за користування внутрішніми автостоянками дійсна до 12:00 середи 27 березня 2024 р.

Data

26 mar 2024
Zakończone!

Czas

20:45 - 22:45

Lokalizacja

Tarczyński Arena Wrocław
Tarczyński Arena Wrocław
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
Strona WWW
https://tarczynskiarenawroclaw.pl
Kategoria