Mecz eliminacji UEFA EURO 2024 Ukraina vs Anglia na Tarczyński Arenie Wrocław – parkingi i komunikacja specjalna w dniu wydarzenia.[PL/ENG/UA]

W najbliższą sobotę, 9 września 2023 r. o 18:00, na Tarczyński Arenie odbędzie się mecz na szczycie grupy C eliminacji UEFA EURO 2024 pomiędzy Ukrainą i Anglią. Organizator – Ukraińska Federacja Piłkarska – spodziewa się kilkudziesięciu tysięcy kibiców biorących udział w wydarzeniu. W związku z tym, przygotowane będą dodatkowe środki komunikacji zbiorowej i zewnętrzne parkingi.

Ze względu na ogromne zainteresowanie meczem, zalecamy korzystanie ze specjalnej komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć tworzenia się korków oraz kolejek do wejścia na teren obiektu i ułatwi powrót po wydarzeniu. Wejście na stadion będzie możliwe od godz. 16:00. Mecz rozpocznie się o godz. 18:00.  

Uwaga! Na biletach znajduje się jedynie numer sektora, rzędu i siedzenia. Prosimy o wcześniejszą weryfikację, na której z trybun znajduje się dany sektor. Ułatwi to bezpośrednie dotarcie na właściwe miejsce.

KOMUNIKACJA MIEJSKA 

DOWÓZ KIBICÓW NA MECZ:

T1 (tramwajowa linia specjalna)

Linia będzie kursowała w godzinach 15:40 – 17:40 (ostatni odjazd z Dworca Autobusowego), co około 10 minut  na trasie przejazdu:

DWORZEC AUTOBUSOWY – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Teatralna – Widok  – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Most Pomorski – Pomorska – Dubois – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Królewiecka – TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA)

T2 (tramwajowa linia specjalna)

Linia będzie kursowała w godzinach 15:40 – 17:40 (ostatni odjazd z Dworca Głównego), co około 10 minut na trasie przejazdu:

DWORZEC GŁÓWNY – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

ODWÓZ KIBICÓW PO MECZU:

T1 (tramwajowa linia specjalna)

Linia będzie kursować co około 3 minuty po zakończeniu meczu (od około godziny 20:00), na trasie przejazdu:

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) – Królewiecka – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – Dmowskiego – Dubois – Pomorska – Most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY

T2 (tramwajowa linia specjalna)

Linia będzie kursować co około 3 minut po zakończeniu meczu (od około godziny 20:00), na trasie przejazdu:

TARCZYŃSKI ARENA (LOTNICZA) – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Świętej Katarzyny – GALERIA DOMINIKAŃSKA

S2 (autobusowa linia specjalna)

Linia będzie kursować co około 3 minuty po zakończeniu meczu (od około godziny 20:00), na trasie przejazdu:

PILCZYCE – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA)

POJAZDY PRYWATNE – parkingi

Osoby, które wybierają się na mecz samochodem mogą skorzystać z parkingów zewnętrznych lub wewnętrznych (położonych przy Tarczyński Arenie Wrocław).  

UWAGA! Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. 

Parkingi zewnętrzne – poza terenem stadionu – opłata TYLKO W GOTÓWCE jest pobierana przez pracowników przy wjeździe na teren parkingu i wynosi 40 zł. Do dyspozycji są następujące parkingi: 

– Królewiecka, 

– AOW Maślicka,  

– Lotnicza, 

– Szczecińska.

Parkingi wewnętrzne – opłatę TYLKO BEZGOTÓWKOWO można uiścić w parkomatach lub online (na stronie: www.tarczynskiarenawroclaw.pl/parking/) dopiero po zaparkowaniu pojazdu (nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego).

Parkingi: 

– A2 – opłata 75 zł, wjazd bramą B od strony al. Śląska; 

– A3 – opłata 75 zł, pod esplanadą Tarczyński Areny Wrocław, wjazd bramą B, C lub D od strony al. Śląska; 

– A4 – opłata 75 zł, wjazd bramą C lub D od strony al. Śląska. 

Uczestnicy, którzy zostawią pojazdy na powyższych parkingach (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) mogą dostać się na teren Tarczyński Areny Wrocław wejściami dla pieszych od strony ul. Lotniczej i ul. Królewieckiej.  Wejście z parkingu wielopoziomowego (A4) znajduje się na II piętrze parkingu. 

Opłata za parkingi wewnętrzne jest ważna do godziny 12:00 w niedzielę 10 września 2023 r. 

[ENG]

UEFA EURO 2024 qualifier Ukraine v England at Tarczynski Arena Wrocław – parking services and special transport arrangements during the event.

This Saturday, on the 9th September 2023 at 18:00 o’clock, the Tarczynski Arena will host a top group C qualification match for the UEFA EURO 2024 between Ukraine and England. The event organizer ­– the Ukrainian Football Federation – expects tens of thousands of fans to attend the event. Accordingly, additional public transportation service and external parking facilities will be provided.

Due to the immense interest in the match, we recommend using the special public transport arrangements provided. This will help avoid traffic jams and queues for entering the venue, and will facilitate the return journey after the event. Admission to the stadium will be available from 16:00 o’clock. The match will kick off at 18:00 o’clock.

Attention! The tickets indicate only the sector, row, and seat number. We kindly ask you to check in advance which stand your sector is located in. This will facilitate getting directly to your seat.  

PUBLIC TRANSPORT 

TRANSPORT TO THE STADIUM:

T1 (special tram line)

Trams will be running approx. every 10 minutes from 15:40 o’clock till 17:40 o’clock (last departure from the Bus Station) on the following route:

BUS STATION – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Teatralna – Widok – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Most Pomorski – Pomorska – Dubois – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Królewiecka – TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA)

T2 (special tram line)

Trams will be running approx. every 10 minutes from 15:40 o’clock till 17:40 o’clock (last departure from the Main Train Station) on the following route:

MAIN TRAIN STATION – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

TRANSPORT TO THE CITY CENTRE AFTER THE MATCH:

T1 (special tram line)

After the match has been finished (approx. 20:00 o’clock), trams will be running approx. every 3 minutes on the following route:

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) – Królewiecka – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – Dmowskiego – Dubois – Pomorska – Most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – MAIN TRAIN STATION

T2 (special tram line)

After the match has been finished (approx. 20:00 o’clock), trams will be running approx. every 3 minutes on the following route:

TARCZYŃSKI ARENA (LOTNICZA) – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Świętej Katarzyny – GALERIA DOMINIKAŃSKA

S2 (special bus line)

After the match has been finished (approx. 20:00 o’clock), buses will be running approx. every 3 minutes on the following route:

PILCZYCE – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – MAIN TRAIN STATION (DWORCOWA)

PRIVATE TRANSPORT – parking lots

Fans, who are arriving at the Stadium by car, can use the external or internal parking lots (located near Tarczynski Arena Wrocław).

ATTENTION! The number of parking spaces is limited.

External parking lots – outside the stadium area – parking fee of 40 PLN is collected by staff (CASH ONLY) at the entrance to the parking area. The parking lots are located at the following streets:

– Królewiecka, 

– AOW Maślicka,  

– Lotnicza,                                                  

– Szczecińska.

Internal parking lots – ONLY CASHLESS payments can be made at parking meters or online: www.tarczynskiarenawroclaw.pl/parking/) after the vehicle has been parked (there is no possibility of reserving a parking space in advance).

Available parking lots:

– A2 – fee of 75 PLN, entrance through Gate B from the side of Śląska Avenue;

– A3 – fee of 75 PLN, under the esplanade of Tarczynski Arena Wrocław, entrance through Gates B, C, or D from the side of Śląska Avenue;

– A4 – fee of 75 PLN, entrance through Gate C or D from the side of Śląska Avenue.

Fans, who should leave their vehicles at the above-mentioned parking lots (both internal and external), can access the Tarczynski Arena Wrocław area through pedestrian entrances from Lotnicza Street and Krolewiecka Street. The entrance accessible from the multistorey parking area (A4) is located on the 2nd floor of the parking area.

The fee paid for internal parking lots will be valid until 12:00 PM on Sunday, September 10, 2023.

[UA]

Євро-2024 Україна – Англія на Tarczyński Arena Wrocław – стоянки та спеціальний транспорт у день події

У суботу, 9 вересня 2023 року, в 18:00 год. на Tarczyński Arena у Вроцлаві відбудеться матч головної групи C кваліфікації УЄФА ЄВРО-2024 між збірними України та Англії. Організатор – Українська Асоціація Футболу – розраховує на десятки тисяч уболівальників. Тому будуть підготовлені додаткові засоби громадського транспорту та зовнішні паркінги.

Щоб доїхати на стадіон рекомендуємо скористатися спеціальним громадським транспортом. Це дозволить уникнути заторів і черг на в’їзд на об’єкт і полегшить повернення після заходу. Вхід на стадіон буде можливий з 16:00. Бій вечора розпочнеться приблизно в 18:00.  

Увага! Квитки містять лише номер сектора, ряд і місце. Будь ласка, заздалегідь уточніть, на якому зі стендів розташований даний сектор. Так буде простіше дістатися безпосередньо до потрібного місця.

Міський громадський транспорт

Як доїхати на стадіон. Трамваї:

№T1 (спеціальна трамвайна лінія)

Лінія курсуватиме з 15:40 до 17:40 (останнє відправлення від Автовокзалу), орієнтовно кожні 10 хвилин за маршрутом:

DWORZEC AUTOBUSOWY – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Teatralna – Widok  – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Most Pomorski – Pomorska – Dubois – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Królewiecka – TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA)

№T2 (спеціальна трамвайна лінія)

Лінія курсуватиме з 15:40 до 17:40 (останнє відправлення від Головного залізничного вокзалу), орієнтовно кожні 10 хвилин за маршрутом:

DWORZEC GŁÓWNY – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – PILCZYCE

Як вернути після закінчення матчу

Трамваї:

№T1 (спеціальна трамвайна лінія)

Лінія курсуватиме приблизно кожні 3 хвилини після закінчення матчу (орієнтовно з 20:00), за маршрутом:

TARCZYŃSKI ARENA (KRÓLEWIECKA) – Królewiecka – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – Dmowskiego – Dubois – Pomorska – Most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – DWORZEC GŁÓWNY

№T2 (спеціальний трамвайний маршрут)

Лінія курсуватиме приблизно кожні 3 хвилини після закінчення матчу (орієнтовно з 20:00), за маршрутом:

TARCZYŃSKI ARENA (LOTNICZA) – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Świętej Katarzyny – GALERIA DOMINIKAŃSKA

№S1 (автобусна спеціальна лінія))

Лінія курсуватиме приблизно кожні 3 хвилини після закінчення матчу (орієнтовно з 20:00), за маршрутом:

PILCZYCE – Lotnicza – Legnicka – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Podwale – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA)

Автостоянки

Біля Tarczyński Arena Wrocław є зовніші або внутрішні автостоянки. УВАГА! Кількість паркувальних місць обмежена.

Зовнішні автостоянки – поза територією стадіону – ціна 40 злотих (оплата ТІЛЬКИ ГОТІВКОЮ), плата збирається працівниками при в’їзді. Доступні автостоянки: 

  • Królewiecka, 
  • AOW Maślicka,  
  • Lotnicza, 
  • Szczecińska. 

Внутрішні автостоянки – плата ТІЛЬКИ БЕЗГОТОВІВКА – на паркоматах або онлайн (на веб-сайті: www.tarczynskiarenawroclaw.pl/parking/) лише після паркування машини (місце неможливо забронювати заздалегідь):

  • A2 – плата  75 злотих, вхід через ворота B з ал. Śląskiej;
  • A3 – плата 75 злотих, під еспланадою Tarczyński Arena Wrocław, вхід через ворота B, C або D з al.  Śląskiej;
  • A4 – плата 75 злотих, вхід через ворота C або D від ал.  Śląskiej.  

Залишивши автомобіль на цих автостоянках ви можете потрапити на Tarczyński Arenę Wrocław через пішохідний вхід з вул. Lotniczej та вул. Królewieckiej. Вхід з багатоповерхової автостоянки (А4) знаходиться на другому поверсі автостоянки.

Квиток плати за внутрішні автостоянки важливий до 12:00 у неділю, 10 вересеня 2023 р.