Kongres Wody na Stadionie Wrocław 25 i 26 października

Polska jest jednym z krajów, które borykają się z trzema problemami dotyczącymi wody. Pierwszym z nich są zbyt małe zasoby wody pitnej, kolejnym – zbyt duża jej ilość okresowo spowodowana intensywnymi opadami deszczu, a trzecim jest jej rosnące