Wydłużenie terminu składania ofert konkursowych na wyłonienie dzierżawcy Sport Baru.

Stadion Wrocław Sp. z o.o. (Organizator postępowania) przedłuża termin składania ofert w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie dzierżawcy powierzchni gastronomicznych (Sport Bar) znajdujących się na pierwszym piętrze budynku satelitarnego wschodniego obiektu Tarczyński Areny Wrocław, do dnia 20.01.2023r.

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty dzierżawy” z dnia 28.11.2022r., pozostają bez zmian.